Другая информация

Календарний план розміщення інформації у 2024 році з електронним цифровим підписом і печаткою (оприлюднено 17.01.2024 р.)

Повідомлення про можливість ознайомлення з проєктом Положення про винагороду Голови та членів Правління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" (оприлюднено 29.02.2024 р.)

Структура власності АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" станом на 31.12.2023 р. з електронним підписом і печаткою (оприлюднено 30.04.2024 р.)

Інформація щодо осіб на схематичному зображенні структури власності емітента з електронним підписом і печаткою (оприлюднено 30.04.2024 р.)

Організаційна структура  управління АТ "ІНТЕРПАЙП НМТЗ" станом на 31.12.2023 р. з електронним підписом і печаткою (оприлюднено 30.04.2024 р.)

Пояснення до організаційної структури управління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ» з електронним підписом і печаткою (оприлюднено 30.04.2024 р.)

Зміни до календарного плану розміщення інформації у 2024 році  з електронним цифровим підписом і печаткою (оприлюднено 01.05.2024 р.)